Tunnista vahvuutesi

KasvuCamp®in perustana toimii Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Pietarissa vuodesta 2013 lähtien testattu ja tehokas leirikonsepti, joka on sparrannut maailmalle jo yli 80 yritystä. KasvuCamp® – konsepti on loistava esimerkki siitä miten konkareilla ja asiantuntijoilla olevaa tietoa, osaamista, kokemusta ja kontakteja voidaan hyödyntää ja siirtää sitä tarvitseviin yrityksiin. Valmiiksi pureskeltuja vastauksia anneta, vaan yrityksiä autetaan, tuetaan ja sparrataan löytämään vastauksia itse.

› KasvuCamp®in kesto on 4 työpäivää jaksotettuna kahden kuukauden ajanjaksolle

› Jokaiselle KasvuCamp®ille valitaan 6-8 samanlaisten haasteiden äärellä työskentelevää yritystä, 2-3 osallistujaa/yritys

› Asiantuntijat alustavat lyhyesti omasta erityisosaamisalueestaan, valmistelevat tehtävät ja kysymyspatteristot osallistujille sekä auttavat osallistujia rakentamaan omaa toimintasuunnitelmaansa

› Jokaiselle yritykselle osoitetaan oma konkari, kokenut mentori joka sparraa yritystä omiin kokemuksiinsa peilaten koko KasvuCamp®in ajan. Konkari valitaan aina yrityksen haasteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

› Osallistuvat yritykset jakavat KasvuCamp®illa omia haasteitaan ja suunnitelmiaan, oppivat toisiltaan ja haastavat muiden suunnitelmia.

› KasvuCamp®in jälkeen yritykset ovat valmiita toteuttamaan omaa suunnitelmaansa. KasvuCamp® toimii yhteistyössä
Team Finland-toimijoiden sekä muiden eri alojen ja kohdemarkkinoiden asiantuntijoiden kanssa.

ORIENTAATIO

› Ohjelman sisältö ja tavoitteet
› Esittäytyminen ja yrityskohtaiset tavoitteet
› Strateginen verkostoituminen
› Liiketoimintaidea ja kilpailuetu

› Suunta: miksi kukaan ostaisi meidän tuotteen?
› Perfect Pitch -valmennus
PITCH YOUR BUSINESS!

Camp Days 2&3

KANSAINVÄLISTYMISEN STRATEGISET ASKELMERKIT

› Kansainvälistymisen strateginen suunittelu
› Mistä muodostuu kilpailukyky?
› Miten muodostamme ydinstrategian?
› Miten muodostamme avainmenestystekijät?

MYYNNIN JA ORGANISAATION RAKENTAMINEN

› Liiketoiminnan rakentaminen ja myynnin johtaminen
› Dream Teamin rakentaminen
› Sopimukset ja kasvun rahoitus
› Katsaus Finnveran ja Tekesin palveluihin

STRATEGISEN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN MERKITYS

› Uniikki asiakas-arvo ja brändi
› Myynnin ja markkinoinnin trendit
› Tartteeks tätä oikeesti myydä?

 

LIIKETOIMINNAN
RAHOITTAMINEN

› Liiketoiminnan kasvattaminen
› Julkiset ja yksityiset rahoitusmallit

RISKIEN MINIMOINTI

› Yhteistyökumppanuudet ja jakelukanavat
› Myyntiverkoston luomiseen liittyvät sopimukset ja riskit
› Mitä myyjän on syytä huomioida immateriaalioikeuksien osalta

› Vastuut, velvoitteet ja keskeisimmät periaatteet kauppalaista

HALLITUSTYÖSKENTELY

› Liiketoiminnan arvon kasvattaminen

PITCH YOUR GTM

TULOS = Osallistujilla on realistinen näkemys oman liiketoiminnan vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista sekä konkreettinen toimintasuunnitelma liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

KasvuCampin tavoitteena on, että leirin jälkeen jokaisella yrityksellä on realistinen ymmärrys omista kasvun ja kansainvälistymisensä mahdollisuuksista

[unex_ce_button id="content_i4r8x1w23,column_content_xl71ze1uf" button_text_color="#e8145b" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 50px 15px 50px" button_border_width="3px" button_border_color="#e8145b" button_border_radius="3px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#e8145b" button_border_hover_color="transparent" button_link="http://www.kasvucamp.fi/tulokset" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]LUE LISÄÄ[/ce_button]